Dotacja

KALIŃSKI – UKŁADY WYDECHOWE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wzrost eksportu firmy Kaliński dzięki realizacji programu Go to Brand

Celem projektu jest promowanie marki KALIŃSKI i wzrost sprzedaży eksportowej firmy na rynkach zagranicznych

Dofinansowanie projektu z UE: 426 375 PLN

KALINSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
Dalsza ekspansja zagraniczna firmy KALINSKI
dzięki realizacji programu Go to Brand

Celem projektu jest promowanie marki KALINSKI i wzrost

sprzedaży eksportowej

Dofinansowanie projektu z UE: 420 675 PLN