Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w kalinski.pl/sklep/ – prowadzonego przez Firmę Kalinski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa znajdującej się w Chybach ul. Szamotulska 40, 62-081 Przeźmierowo, NIP 7811989586, Regon 382450750, nr konta bankowego Santander 06 1090 1362 0000 0001 0369 3171 za pośrednictwem Internetu.
2. Produkty to wszelkie towary (tłumiki, rury wydechowe, katalizatory, filtry DPF/FAP, złącza elastyczne, elementy montażowe itp.)
3. Wszystkie ceny w kalinski.pl/sklep/ podawane są w polskich złotych. Każdy Produkt zawiera cenę brutto (cena netto+podatek Vat). Klient każdorazowo zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto.
4. Nazwy producentów i marki fabryczne samochodów należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.
5. Sklep internetowy KALIŃSKI, znajdujący się na stronie pod adresem kalinski.pl/sklep/ zajmujący się sprzedażą detaliczną i hurtową towarów z branży motoryzacyjnej, zwanych dalej Produktami, który umożliwia kupującemu dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu na zasadach i warunkach określonych poniżej na terytorium Unii Europejskiej.

II. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

1. Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.
2. kalinski.pl/sklep/ przyjmuje zamówienia przez całą dobę, 365 dni w roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono zamówienie.
3. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12:00 dnia roboczego wysyłka zostanie zrealizowana dnia następnego.
4. Składając zamówienie Klient oznajmia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta równoznaczne jest ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą (oferta widoczna jest na sklepie w celach informacyjnych i stanowi zaproszenie do zawarcia transakcji).
6. Klient ma do wyboru trzy formy zapłaty za zakupiony towar: przelew/wpłata na konto, poprzez system PayU, płatność przy odbiorze. O wyborze płatności decyduje Klient podczas składania zamówienia za pośrednictwem odpowiednich formularzy.
7. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, pod którym będzie możliwe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. kalinski.pl/sklep/ zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności zamówień bez numeru telefonu lub adresu e-mail lub w przypadku podania błędnych danych kontaktowych, pod którymi nie ma możliwości weryfikacji zamówienia.
9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie w drodze powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
10. Zakupiony Produkt zostaje dostarczony kupującemu pod wskazany w formularzu zamówienia adres.
11. Klient może telefonicznie wycofać omyłkowo złożone zamówienie, przy czym w celu uniknięcia kosztów obsługi zamówienia, musi to nastąpić przed wysyłką zamówionego towaru.
12. Przewidywany czas dostawy Produktu wynosi od 24-48 h. na terenie Polski. Wysyłka realizowana jest:
a) w przypadku płatności przy odbiorze, płatności poprzez system PayU w momencie przyjęcia przez system.
b) w przypadku płatności przelewem – w dniu zaksięgowania wpłaty (jest to ten sam lub kolejny dzień roboczy następujący po dniu w którym zlecono dyspozycję przelewu).
13. Przewidywany czas dostawy wysyłki zagranicznej wynosi średnio od 3 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za towar (nie realizujemy wysyłek zagranicznych za pobraniem).
14. kalinski.pl/sklep/ zastrzega prawo do wyceny indywidualnej kosztów wysyłki w przypadku towaru o niestandardowym wymiarze.

Dane do dokonania przelewu:
Kalinski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Chyby
ul. Szamotulska 40
62-081 Przeźmierowo
BZWBK 06 1090 1362 0000 0001 0369 3171.

14. W celu obniżki kosztów przesyłki długich elementów niestandardowych kalinski.pl/sklep/ zastrzega sobie możliwość skrócenia ich i zastosowania dodatkowych łączeń (brak możliwości wysyłki elementów powyżej 180 cm)
15. Firma KALIŃSKI nie odpowiada za potencjalne opóźnienia powstałe z winy kuriera. O wszelkich opóźnieniach kalinski.pl/sklep/ (chwilowy brak towaru w magazynie, wypadek losowy), Klient informowany jest automatycznie oraz niezwłocznie.
16. Przy zwrocie starego, pełnego oryginalnego katalizatora bądź filtra cząstek stałych Firma KALIŃSKI zwraca KAUCJĘ na wskazane przez Klienta konto bankowe zgodnie z cennikiem kalinski.pl/sklep/ w ciągu 7 dni.

Katalizatory i filtry cząstek stałych DPF/FAP są dostępne w dwóch opcjach:

a) cena bez kaucji – należy najpierw dostarczyć swoją oryginalną część, wówczas po jej otrzymaniu wysyłamy towar;
b) cena kaucją – kaucję zwracamy na podany rachunek bankowy po otrzymaniu zwrotu starej części. Zwracana część musi być oryginalna i zgodna z danym modelem, nie naruszona mechanicznie.
Na odesłanie katalizatora, filtra cząstek stałych FAP/DPF w celu uzyskania zwrotu kaucji Klientowi przysługuje termin 30 dni.
17. Odbiór osobisty Produktów z kategorii "tłumiki polskie" jest możliwy po 24 godzinach od momentu zakupu. Produkty znajdują się na zewnętrznym magazynie.

III. GWARANCJE

Firma KALIŃSKI udziela następujące gwarancje na zakupione produkty:

- 6 miesięcy na regenerowane filtry DPF;
- 12 miesięcy na fabrycznie nowe oraz z nowym wkładem filtry DPF
- 24 miesięcy na katalizator po regeneracji lub z wymienionym wkładem lub na 50 tys. km*,
- 24 miesiące na całkowicie nowe Produkty katalizatory, i tłumiki*.

*Nie udziela się gwarancji na uszkodzenia mechaniczne katalizatora oraz gdy samochód napędzany jest gazem oraz jeśli montaż katalizatora czy filtra cząstek stałych nie został przeprowadzony w specjalistycznej stacji diagnostycznej lub warsztacie wymiany układów wydechowych oraz nie została wymieniona na nową regulująca sonda Lambda. Przed montażem katalizatora lub filtra DPF należy usunąć usterki związane z działaniem silnika oraz pozostałych elementów układu wydechowego.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

1. W przypadku nieotrzymania zamówionego towaru lub otrzymania towaru niezgodnego z towarem zamówionym, Klient zobowiązany jest do podania szczegółów zamówienia w celu jego identyfikacji i rozpatrzenia reklamacji.
Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., Klient bez podania przyczyny może zrezygnować z towaru zakupionego w kalinski.pl/sklep/ w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe wówczas, gdy towar nie był używany, testowany ani nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru na swój koszt oraz dołączenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia poniżej).
3. Na podstawie art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuję konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to między innymi przesyłanych do nas towarów do wymiany wkładów w katalizatorach oraz filtrach cząstek stałych DPF/FAP na zlecenie klienta. 

Firma KALIŃSKI nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Zwrot kosztów nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Zwrot kosztów obejmuje pełną cenę brutto zakupionych Produktów.

Opis procedury reklamacyjnej/zwrotu:

1. Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@kalinski.pl, lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

* imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
* datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
* przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
* wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Numer konta bankowego: [numer konta, na które mają być zwrócone
pieniądze]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy (należy wybrać jedną z wersji):
* W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy Kalinski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
2. Złożenie zamówienia w kalinski.pl/sklep/ wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.Nr 133. poz. 883).
3. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia.
4. Dane Klientów nie są przekazywane osobom trzecim.
5. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

VI. KUPUJ Z RABATEM

1. W ramach akcji marketingowej firmy „Kalinski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa” o nazwie „Kupuje z rabatem”, każdy, kto dokonał choćby jednokrotnie zakupu produktów w sklepie internetowym naszej firmy ma prawo do skorzystania z rabatu na zakupy o wartości 5% od cenny brutto zamówienia. Rabat zostanie uznany, jeśli spełniane zostaną poniższe ograniczenia:

a) Zamówienie produktów musi zostać zrealizowane poprzez stronę internetową kalinski.pl/sklep/
b) W celu uznania rabatu osoba realizująca zamówienie zobligowana jest do wystawienia opinii na temat wcześniej zakupionego towaru w zakładce „OPINIE” na stronie produktu na stronie kalinski.pl/sklep/
c) Łączna wartość jednego zamówienia klienta musi być równa bądź wyższa niż kwota 500 zł brutto.
d) W celu uznania rabatu osoba realizująca zamówienie zobligowana jest do wpisania specjalnego kodu rabatowego w miejsce do tego przeznaczone. Wartość udzielonego rabatu zostanie automatycznie naliczona po jego wpisaniu.

2. Wysokość udzielonego rabatu nie może być zwiększona poprzez łącznie z innymi formami promocji.
3. Wartość udzielonego rabatu nie może zostać wymieniona na równowartość pieniędzy w gotówce lub inny produkt z oferty firmy.
4. Wszelkie kwestie sporne związane z promocją działań należy zgłaszać do obsługi sklepu internetowego, w ciągu 14 dni od zakup.
5. Promocja aktywna jest aż do odwołania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Opinie i uwagi dotyczące działalności kalinski.pl/sklep/ prosimy kierować poprzez e-mail, telefonicznie lub listownie na adres:

Kalinski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Chyby ul. Szamotulska 40
62-081 Przeźmierowo

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.